Chính sách quyền riêng tư

 1. A4GAMERS tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nỗ lực để bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển sôi động của Internet và các dịch vụ trực tuyến đặt ra các câu hỏi liên quan đến bản chất, việc sử dụng và tính bảo mật của thông tin thu thập được về người tiêu dùng. Chúng tôi muốn bạn biết rằng chúng tôi áp dụng cam kết lâu dài về bảo vệ quyền riêng tư cho các hoạt động trực tuyến và Internet của chúng tôi.

  Vui lòng đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư dưới đây để hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

  Bằng cách cung cấp Thông tin Cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư này và việc thu thập, sử dụng, truy cập, chuyển, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

  Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

  Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn khi cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. A4GAMERS không chia sẻ, tiết lộ hoặc bán bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail của bạn) được thu thập trực tuyến trên các trang A4GAMERS với các công ty hoặc tổ chức không liên kết khác cho các mục đích tiếp thị không phải A4GAMERS. Bởi vì thông tin này là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nó sẽ được coi như các tài sản khác của chúng tôi trong bối cảnh sáp nhập, bán hoặc tổ chức lại công ty hoặc thủ tục pháp lý khác.

  Chúng tôi chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của trẻ em

  Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. A4GAMERS cũng không tiếp thị hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi trên bất kỳ trang web nào của công ty. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

  Khi nào chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn?

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn:

  1. Liên hệ với chúng tôi (ví dụ: khi bạn gửi đơn đăng ký để trở thành khách hàng của chúng tôi hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào bằng cách gọi đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi).
  2. Đăng ký hoặc đăng ký một Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ cụ thể hoặc các ấn phẩm của chúng tôi (ví dụ: bản tin).
  3. Tham gia vào bất kỳ cuộc khảo sát nào của chúng tôi.
  4. Tham gia hoặc tham gia bất kỳ cuộc thi, cuộc thi hoặc chương trình khách hàng thân thiết nào do A4GAMERS điều hành / tổ chức.
  5. Đăng ký quan tâm và / hoặc yêu cầu thông tin của (thông qua cổng trực tuyến của chúng tôi hoặc các kênh hiện có khác) hoặc đăng ký Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi.
  6. Trả lời bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi gửi đi.
  7. Truy cập hoặc duyệt các trang web của chúng tôi.
  8. Nộp đơn khiếu nại với chúng tôi.
  9. Cung cấp phản hồi cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

  Ngoài thông tin cá nhân trực tiếp lấy từ bạn (như đã nêu chi tiết ở trên), chúng tôi cũng có thể lấy thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba mà chúng tôi giao dịch hoặc có liên hệ với bạn (cơ quan tham chiếu tín dụng hoặc tổ chức tài chính) và từ các nguồn khác mà bạn đã cung cấp sự đồng ý của bạn đối với việc tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và / hoặc khi được pháp luật cho phép.

  Chúng tôi đang thu thập thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

  A4GAMERS thu thập thông tin trực tuyến bằng cách yêu cầu bạn cung cấp thông tin đó, ví dụ: khi bạn đặt hàng dịch vụ, xin việc hoặc trả lời một cuộc khảo sát, đề nghị hoặc khuyến mãi khác. Tên, địa chỉ (bưu điện và e-mail) và số điện thoại của khách hàng là những phần thông tin quan trọng nhất, nhưng chúng tôi có thể yêu cầu thông tin khác, ví dụ: dựa trên (các) dịch vụ đang được đặt hàng hoặc quảng cáo.

  • Bánh quy

   A4GAMERS cũng có thể sử dụng “cookie” và công nghệ tương tự để lấy thông tin về những lần bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi hoặc phản hồi của bạn đối với e-mail từ chúng tôi – cả dữ liệu riêng lẻ và dữ liệu tổng hợp không nhận dạng bạn. Các công cụ báo cáo này cho chúng tôi biết các phần của trang web hoặc e-mail mà bạn đã thể hiện sự quan tâm hoặc thực hiện một số hành động, đồng thời giúp chúng tôi cải thiện chất lượng và tính hữu ích của các trang web của chúng tôi.

  • Nội dung

   Bạn cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin trong nội dung bạn đăng lên trang web. Nội dung của bạn (chẳng hạn như bài đánh giá, ảnh và video) và siêu dữ liệu về nội dung của bạn sẽ được những người dùng khác xem. A4GAMERS có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát nội dung của bạn mà bạn đăng trên trang web. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ thông tin nào bạn đăng vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do.

  • Phương thức thanh toán

   Bạn cũng sẽ được yêu cầu gửi Thông tin cá nhân tùy thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn khi truy cập, mua hoặc đăng ký một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn chọn thanh toán cho một sản phẩm / dịch vụ bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi tên công ty phát hành thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán, số CVV và ngày hết hạn.

  • Tệp nhật ký

   Khi bạn sử dụng trang web, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại một số thông tin do trình duyệt web của bạn gửi đến. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại trình duyệt, các trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên trang web, tên miền, trang đích, các trang đã xem, nhà cung cấp dịch vụ di động và các thông tin khác như vậy.

  • Thông tin Vị trí Địa lý

   Khi bạn sử dụng trang web bằng hoặc thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể truy cập, thu thập, giám sát và / hoặc lưu trữ từ xa “dữ liệu vị trí”, có thể bao gồm tọa độ GPS (ví dụ: vĩ độ và / hoặc kinh độ) hoặc thông tin tương tự về vị trí của thiết bị di động.

  • Thiết bị

   Khi bạn sử dụng A4GAMERS.com, chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn như loại thiết bị, thông tin phần cứng của thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, thời gian và múi giờ của thiết bị cũng như các thông tin cần thiết khác.

  • Công cụ của bên thứ ba

   A4GAMERS sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp hiểu việc sử dụng trang web. Nhiều công cụ trong số này thu thập thông tin do trình duyệt của bạn gửi như một phần của yêu cầu trang web, bao gồm cookie và địa chỉ IP của bạn. Các công cụ phân tích này cũng nhận được thông tin này và việc sử dụng thông tin này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của họ.

  Cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn

  A4GAMERS chủ yếu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập trực tuyến để cung cấp cho bạn (các) dịch vụ bạn đã đặt hàng và để cho bạn biết về các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm. Ví dụ, thông tin địa chỉ thư điện tử và bưu điện cho phép giao tiếp về các dịch vụ được cung cấp và đặt hàng, cũng như việc cung cấp và thanh toán thích hợp cho các dịch vụ đó. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn cảm thấy cần phải từ chối liên lạc trong tương lai với A4GAMERS, các tùy chọn được đưa ra bên trong để loại trừ những thông điệp đã truyền cho bạn.

  Chúng tôi cũng cung cấp thông tin trực tuyến nhận dạng cá nhân theo trát đòi hầu tòa và các yêu cầu pháp lý khác và chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện các cá nhân có thể gây nguy hiểm cho an toàn công cộng hoặc can thiệp vào các dịch vụ của A4GAMERS, hoặc với việc khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác sử dụng chúng.

  Những gì chúng tôi yêu cầu từ bạn

  Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân và bất kỳ người nào khác có thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và để cập nhật khi thông tin đó trở nên không chính xác hoặc lỗi thời bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nghĩa vụ này là điều kiện để cung cấp Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bạn và / hoặc bất kỳ người nào khác được bạn hoặc tổ chức / công ty của bạn ủy quyền hoặc cho phép sử dụng Sản phẩm và / hoặc Dịch vụ.

  Chúng tôi cam kết về quyền riêng tư & bảo mật

  Cả hai chúng tôi đều đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chống lại gian lận trực tuyến. Bạn nên cẩn thận rằng mọi thông tin bao gồm ID người dùng, Mật khẩu, Thiết bị bảo mật và / hoặc Mã bảo mật của bạn không bị xâm phạm bằng cách đảm bảo rằng bạn không cố ý hoặc vô tình chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho việc sử dụng trái phép thông tin đó. Không chia sẻ ID Người dùng, Mật khẩu, Thiết bị Bảo mật và / hoặc Mã Bảo mật của bạn hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng chúng / chúng.

  Tại A4GAMERS, chúng tôi sử dụng mã hóa, tường lửa và các quy trình công nghệ và bảo mật khác để giúp bảo vệ tính chính xác và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn và ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng cách. Ví dụ: bạn sẽ lưu ý rằng trong khi sử dụng một số tính năng của trang web A4GAMERS, bạn sẽ cần phải gửi mật khẩu hoặc một số loại thông tin xác thực khác.

  Tiết lộ thông tin của bạn (nếu cần)

  Khi bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi cho một mục đích cụ thể, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các công ty khác mà chúng tôi đã hợp tác để hỗ trợ chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn, các trung tâm thực hiện, dịch vụ thanh toán, người quản lý giao dịch, dịch vụ xác minh tín dụng và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba thích hợp khác liên quan đến điều tra tội phạm, điều tra gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ khác, hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành, hoặc , theo quyết định riêng của chúng tôi, nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của A4GAMERS.

  Thông báo về những thay đổi trong chính sách quyền riêng tư

  A4GAMERS có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho người dùng đã đăng ký qua e-mail về sự tồn tại của Chính sách Bảo mật mới và / hoặc đăng Chính sách Bảo mật mới trên A4GAMERS. Tất cả các thay đổi đối với Chính sách bảo mật sẽ có hiệu lực khi được đăng và việc bạn tiếp tục sử dụng A4GAMERS, sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đăng sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
A4gamers.com
Logo
{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}
Shopping cart